Имейл:info@re-gen.bg | Телефон: +359 887 898 993 | Skype ID: VitalSutures

Запитване

Ако имате въпроси или запитвания, свържете се с нас
Резорбируеми конци
Polyglactin 910

Хирургическите конци се използват да се задържат тъканите и за съединяването на кръвоносни съдиве, както и за различни процедури според характеристиките на влакното и вида на иглите. Те могат да са : деградиращи се от ензимите(Catgut ) или хидролизиращи се от тъканните течности (синтетични) и като такива не се налага да бъдат постоперативно отстранявани. Процесите на деградация се отнасят до намаляването на устойчивостта на конците.

© copyright Vital Sutures Europe